Köpa Viagra på Apoteket

Vad är Viagra

Viagra (sildenafil citrate) var den första FDA-godkända piller för behandling av erektil dysfunktion (ED). Viagra gick på marknaden 1998 och har sedan dess blivit den mest populära ED-behandling på marknaden. Viagra fungerar för de flesta män, oavsett ålder, börjar att arbeta snabbt och varar upp till fyra timmar.

Hur Viagra fungerar

Viagra är känd som en PDE5-hämmare, precis som Cialis och Levitra är. Alla tre erektil dysfunktion läkemedel verkar genom att de får blodkärlen som försörjer penis med blod för att slappna av, vilket ökar blodflödet vid sexuell stimulering. Större blodflöde leder till hårdare erektioner som varar längre. Utan sexuell stimulering, kommer Viagra inte orsaka en erektion att inträffa. Och när stimuleringen är avslutad, kommer erektionen att försvinna. Viagra fungerar i de flesta män, oavsett hur gamla de är eller hur länge de har haft ED.

Fördel av Viagra

Viagra börjar att gälla i så lite som 14 minuter i vissa män, vilket gör den till en av de snabbast verkande läkemedel erektil dysfunktion tillgängliga. Studier visar Viagra fungerar för 80% av män med ED. Det hjälper dem att uppnå hårdare erektioner och behålla erektionen längre.

Vissa män kan uppleva mer än en erektion per dos av Viagra. Viagra varar upp till 4 timmar. Viagra omfattas av de flesta nationella planer sjukvård. Och eftersom Viagra har funnits på marknaden och i bred användning längre än de andra ED piller, har det en längre historia av framgångsrik användning i en global population av män.

Hur man tar Viagra

Viagra tas en timme före sexuell aktivitet. Någon form av sexuell stimulering behövs för Viagra för att fungera.

För de flesta män, är den rekommenderade initiala dosen av Viagra 50 mg men beroende på din individuella tolerans kan dosen ökas upp till 100 mg eller minskas till 25 mg. Ta inte Viagra mer än en gång per dag. Ta inte Viagra inom 24 timmar efter intag av andra ED receptbelagda läkemedel.

Intag av Viagra med en fettrik måltid kan minska dess absorption och effektivitet. Viagra skyddar inte mot sexuellt överförbara sjukdomar.

Viagra biverkningar

De vanligaste biverkningarna av att ta Viagra är små och de är huvudvärk, rodnad, orolig mage, synrubbningar, diarré, yrsel, och hudutslag.

Mindre vanliga biverkningar av Viagra är blåaktig eller dimsyn eller ljuskänslighet.

Mer allvarliga men sällsynta biverkningar av Viagra inkluderar partiell eller fullständig hörselnedsättning, plötslig nedsättning eller förlust av synen, och priapism, en erektion varar mer än 4 timmar.

Så köp Viagra Online

Välj helt enkelt den dosering och mängd av Viagra tabletter från diagrammet på denna sida (dosen kan ändras senare om den förskrivande läkaren rekommenderar det). Klicka sedan på Köpa Viagra länken bredvid detta belopp.

Viagra Försiktighetsåtgärder

Det är viktigt att läkaren har din kompletta sjukdomshistoria innan du tar Viagra. Rådgör med din läkare om du har en hjärt-tillstånd som högt blodtryck, nedsatt njurfunktion, nedsatt leverfunktion, sicklecellanemi, multipelt myelom, leukemi, anatomisk deformation av penis, blödningsrubbningar, eller retinitis pigmentosa. Om du köper Viagra online, se till att inkludera din detaljerad anamnes och droganvändning på samrådet formuläret.

Läkemedelsinteraktioner

Människor som tar mediciner som innehåller nitrater bör inte ta Viagra. Innan du tar Viagra, berätta för din läkare om alla receptbelagda och receptbelagda läkemedel du använder, speciellt med nitrat läkemedel (t.ex. nitroglycerin, isosorbiddinitrat), nitroprussid (några “kväveoxiddonator” mediciner), kinidin, kinin, verapamil, cimetidin, erytromycin, klaritromycin , azolantimykotika (t ex itrakonazol, ketokonazol, flukonazol), mibefradil, niacin, omeprazol, rifamyciner (t.ex. rifampicin), läkemedel för HIV-infektion, eller högt blodtryck mediciner tryck.

Comments are closed.