Hur lång tid tar Viagra Senast Efter utgången?

Inte alla får igenom sina recept snabbt, och de befinner sig ute på utgångsdatum och undrar “Är detta sista?”

Det sorterar av. Viagra, liksom alla läkemedel, förlorar sin effektivitet med tiden, eftersom molekylerna i läkemedlet bryts ned. Det är därför de flesta apotek rekommenderar tar medicin inom ett år av recept, efter den punkten, kommer läkemedlet att bli mindre effektiva.

Men det finns inga biverkningar som kommer från att ta ut Viagra, förutom de biverkningar läkemedlet i sig kan orsaka. Det finns helt enkelt mindre av det att påverka dig, faktiskt, så dessa biverkningar kan vara mildare. Du bör ändå inte ta Viagra, även “gått ut” Viagra, om du har en allvarlig reaktion mot en full dos.

Fem år från tillverkning, kommer det att vara helt inert. Fram till dess kommer det helt enkelt ha en svagare effekt än en full, färsk dos, och det äldre läkemedlet, desto svagare blir effekten. Om du vill förlänga livslängden på din Viagra, lägg den i kylskåp, kylan kommer att hålla mer av drogen aktiva längre, på grund av kylan förhindrar molekylär nedbrytning. Annars kan du ta Viagra: bara inte förvänta sig lika mycket av en hiss.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.